Info

VINCITUR obrt

9. svibnja 6
10430, Samobor
M: 091 6252 010
M: 099 3362 895
E: info@vincitur.com
OIB: 68176530080

Kontaktirajte nas

 

petak
lis282011

Knjigovodstvo za udruge

Sve hrvatske udruge, bez obzira na svoju veličinu, dužne su Poreznoj upravi Ministarstva financija dostaviti ispunjen i ovjeren obrazac RNO.

Pa u koliko u zadnje tri godine niste prikupili imovinu veću od 100.000,00 kn, a godišnji prihodi vam ne prelaze 100.000,00 također u zadnje tri godine, možete voditi Jednostavno knjigovodstvo. I tad niste dužni predavati niti financijska izvješča - ali SAMO ako ste u RNO obrasu naveli da želite voditi Jednostavno knjigovodstvo.

Knjigovodstvene usluge za udruge građana

Sve hrvatske udruge, bez obzira na svoju veličinu, dužne su Poreznoj upravi Ministarstva financija dostaviti ispunjen i ovjeren obrazac RNO.