Info

VINCITUR obrt

9. svibnja 6
10430, Samobor
M: 091 6252 010
M: 099 3362 895
E: info@vincitur.com
OIB: 68176530080

Kontaktirajte nas

 

petak
lis282011

Knjigovodstvo za poduzeća

Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava:

dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa

Evidentiranje i vođenje nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine.

Izrada poreznih kartica za radnike, te sve propisane porezne evidencije.

Ostale knjigovodstvene usluge za poduzeća: izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnika, Izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja, te druge knjigovodstvene usluge.

Dodatne usluge


OSNIVANJE TVRTKE:
 • Registracija na trgovačkom sudu,
 • podižemo porezni broj sa Zavoda za statistiku,
 • izrada pečata,
 • prijava novih poduzeća u PDV sustav,
 • prijava poduzeća u porezni sustav,
 • prijava poduzeća u mirovinski sustav,
 • prijava novih poduzeća u zdravstveni sustav,
 • ishodujemo radne dozvole za strance.

POREZNI SAVJETI:

 • Poslovno savjetovanje o poreznim pitanjima
 • Preventivni porezni savjet
 • Zastupanje klijenta kod poreznih nadzora
 • Trajna poslovna suradnja- kontinuirano praćenje klijenta
 • Porezno planiranje
 • Due diligence (dubinsko snimanje poslovanja)
 • Prijedlog poboljšanja poslovanja na temelju poslovnih analiza
 • Ugovori o radu za vaše djelatnike u skladu sa zakonom koji Vas štite