Info

VINCITUR obrt

9. svibnja 6
10430, Samobor
M: 091 6252 010
M: 099 3362 895
E: info@vincitur.com
OIB: 68176530080

Kontaktirajte nas

 

nedjelja
lis302011

Minimalni tehnički uvjeti za otvaranje tvrtke 

Ovaj vodič za otvaranje tvrtke pruža osnovne informacije o postupku ispunjenja minimalnih tehničkih uvjeta. Više možete saznati od djelatnika HITRO.HR u poslovnicama Financijske agencije (FINA), kao i u nadležnim uredima državne uprave po županijama (Služba za gospodarstvo) te Uredu za gospodarstvo Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: uredi za gospodarstvo).

U vodiču smo za vas pripremili prikaz postupka i isprava potrebnih da biste dobili Rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta.

Tvrtke i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i djelatnosti prijevoza trebaju prije početka rada od nadležnog ureda za gospodarstvo pribaviti rješenje da prostor i oprema ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje željene djelatnosti.

Uz HITRO.HR na jednom ćete mjestu, uz pomoć naših djelatnica i djelatnika, hitro dobiti sve potrebne informacije kako biste što prije započeli s radom tvrtke ili obrta.

PRVI KORAK


 Nakon što ste registrirali tvrtku na Trgovačkom sudu ili otvorili obrt upisom u Obrtni registar i želite početi obavljati ugostiteljsku, trgovačku, turističku ili djelatnost prijevoza, trebate od nadležnih ureda pribaviti Rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti.

Za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta su nadležni uredi državne uprave po županijama (ispostave po gradovima), a za Grad Zagreb Ured za gospodarstvo Grada Zagreba.

DRUGI KORAK

Nakon što utvrdite koji je ured nadležan i kolike su pristojbe za djelatnost koju želite obavljati, trebate prikupiti potrebnu dokumentaciju ovisno o djelatnosti kojom se želite baviti i namjeni objekta.

Sve potrebne uplate možete izvršiti u uredima HITRO.HR. Naši će vam djelatnici pomoći pri popunjavanju zahtjeva.

Treba vam

a. Zahtjev + upravne pristojbe (kupiti u NN, FINA)

b. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe)

c. Dokaz o pravu raspolaganja prostorom:


    Ugovor o zakupu prostora
    Vlasnički list

d. Dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem Zakona o gradnji:


    uporabna dozvola i
    građevna dozvola (pravomoćna do 31.12.2003.) ili
    uvjerenje gradskog ureda za katastar i geodetske poslove ako je zgrada starija od 15.02.1968. (projekt postojećeg stanja)

e. Dokaz o stručnoj spremi:

    svjedodžba o završnom ispitu srednje škole,
    uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost turističke agencije / voditelja poslovnice (kao i za još neke zakonom propisane djelatnosti)

f. Isprave o ispravnosti:

    dokaz o ispravnosti električnih instalacija
    izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
    rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke (izdaje ga sanitarni inspektor)
    izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju jela
    nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci
    dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije ako se radi o objektu koji se prvi put otvara
    dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu
    plan očekivanog prometa za razdoblje od tri godine (samo za putničku agenciju koja započinje s radom).

Podatke o tvrtkama koje izdaju gore navedene isprave i izvješća možete pronaći na web stranici http://www.hitro.hr/.


TREĆI KORAK


Kad prikupite svu potrebnu dokumentaciju, popunjeni zahtjev s priloženim ispravama i potvrdama o plaćenim pristojbama predajte Odsjeku za minimalne tehničke uvjete.

Odsjek postavlja voditelja postupka koji sastavlja stručno povjerenstvo koje izlazi na teren utvrditi minimalne uvjete.

Zakonski rok za izdavanje Rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih uvjeta za uredno podnesene zahtjeve je 15 dana. Dobivanjem rješenja objekt može započeti s radom.