Info

VINCITUR obrt

9. svibnja 6
10430, Samobor
M: 091 6252 010
M: 099 3362 895
E: info@vincitur.com
OIB: 68176530080

Kontaktirajte nas

 

nedjelja
lis302011

Kako otvoriti obrt?

Preporuka je da nakon donošenja odluke o pokretanju registracije obrta najprije proučite neke osnovne odrednice vezano uz predmetnu tematiku (općenito o obrtu, gdje registrirati, pravna regulativa,...)


1. KORAK Ured državne uprave u županiji i njegove ispostave/Ured Grada Zagreba
                (nadležno registarsko tijelo - prema sjedištu obrta)

              - upitati za detaljnije informacije

              - prikupiti potrebnu dokumentaciju:

              a) preslika osobne iskaznice

              b) preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili preslika osobne iskaznice
                  ako imaju trajno nastanjenje u RH

              c) dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima,
                  ako je to propisano Zakonom

              d) dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta
                  potreban prostor

              e) za vezane obrte: dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili
                  ispitu o stručnoj osposobljenosti
                  -  ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne
                     osposobljenosti, položenog majstorskog ispita ili školske spreme, može
                     obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu koja
                     udovoljava tom uvjetu


              - ispuniti obrasce koje ćete dobiti u Uredu državne uprave
                 ili preuzeti s interneta (na poveznici OBRASCI)

              - izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice
                (žiro račune i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave)

2. KORAK

              - preuzeti Rješenje o registraciji obrta u Uredu državne uprave

              - izraditi pečat

              - otvoriti konačan račun u poslovnoj banci

3. KORAK – HZMO, HZZO

              - prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

              - prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

4. KORAK – Porezna uprava

              - prijava u poreznu upravu (ispostavu Porezne uprave, nadležnu prema
                sjedištu obrta) radi upisa u registar poreznih obveznika