Info

VINCITUR obrt

9. svibnja 6
10430, Samobor
T: 01 3362 895
M: 099 3362 895
E: info@vincitur.com
OIB: 68176530080

Kontaktirajte nas

 

nedjelja
lis302011

Kako otvoriti obrt putem servisa HITRO.HR

Otvaranje obrta se odvija u tri koraka: odabir vrste obrta, prikupljanje dokumentacije te predaja dokumentacije i uplata pristojbi.

ODABIR VRSTE OBRTA
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Vrste obrta:

- Slobodni obrt, za obavljanje se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit.
- Vezani obrt, za obavljanje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit.
- Povlašteni obrt, smije se obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta.

PRIKUPLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi potrebne uplatnice dostupne su, bez naknade, na šalteru servisa HITRO.HR. Zaposlenici servisa HITRO.HR pomoći će vam ispuniti obrasce i uplatnice potrebne za registraciju obrta. Sve potrebne uplate možete izvršiti u FINA-inim poslovnicama.

PREDAJA DOKUMENTACIJE I UPLATA PRISTOJBI

Fizička osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje obrta, postaje obrtnikom kad se upiše u obrtni registar.
Rješenje o upisu obrta u obrtni registar i obrtnicu preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR.
Po primitku obrtnice potrebno je izraditi pečat i otvoriti račun.

Izradu pečata možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR. Otvaranje računa možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova). Nakon upisa u obrtni registar obrtnik je dužan početi obavljati obrt u roku od godine dana, a najkasnije 8 dana prije početka rada obvezan je prijaviti početak obavljanja obrta.
Prijave u sustav zdravstvenoga osiguranja (HZZO) možete ugovoriti i izvršiti elektronički na šalteru servisa HITRO.HR.

VAŽNO!
U roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti, obrt je potrebno prijaviti poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu obrta, radi upisa u registar poreznih obveznika. Da bi mogli početi obavljanje djelatnosti, ugostitelji, trgovci, prijevoznici i drugi obrtnici za koje je to posebnim propisima određeno, trebaju prije početka obavljanja obrta pribaviti rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za prostor odnosno koncesiju za obavljanje djelatnosti odnosno odobrenje za rad.

NAPOMENA: Postupak otvaranja obrta u različitim gradovima može se razlikovati u nekim koracima. Za sve informacije obratite se najbližem uredu servisa HITRO.HR.

PrintView Printer Friendly Version