Info

VINCITUR obrt

9. svibnja 6
10430, Samobor
M: 091 6252 010
M: 099 3362 895
E: info@vincitur.com
OIB: 68176530080

Kontaktirajte nas

 

1. Knjiženja

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Knjiženje ulaznih računa kom 8,00 10,00
Knjiženje izlaznih računa kom 8,00 10,00
Knjiženje bankovnih izvoda po stavci 2,00 2,50
Ostala knjiženja putem temeljnice po stavci 2,00 2,50

 

2. Evidencija imovine

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Evidentiranje osnovnih sredstava kom 6,00 7,50
Evidentiranje sitnog inventara kom 3,00 3,75
Izvješće s popisom imovine kom 19,00 23,75
Obračun amortizacije po stavci 32,00 3,75

 

3. Izlazni računi

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Izrada predloška izlaznog računa kom 100,00 125,00
Izrada izlaznog računa kom 7,00 8,75

 

4. Vođenje blagajne

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Knjiženje uplatnica i isplatnica kom 6,00 7,50
Priprema naloga za plaćanje kom 3,00 3,75

 

5. Plaće/Zaposlenici

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Mjesečni obračun plaće kom 50,00 62,50
Ispis plaće i kovertiranje kom 10,000 12,50
Mjesečni izvj. o isplati plaća za Poreznu Upravu (JOPPD) kom 50,00 62,50

     
Godišnje izvj. o isplati plaća (IP) kom 50,00 62,50

 

6. Putni nalozi

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Kontrola i knjiženje putnih naloga kom 20,00 25,00
Mjesečni obračun loko vožnje po zaposlenom kom 20,00 25,00

 

7. Financijska izvješća

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Tromjesečni statistički izvještaj za FINU (TSI-POD) kom 70,00 87,50
Mjesečni/tromjesečni obračun PDV-a za Poreznu Upravu kom 70,00 87,50
Godišnji obračun PDV-a za Poreznu Upravu (PDV-K) kom 100,00 125,00
Godišnje financijsko izvješće za statistiku za FINU kom 500,00 625,00
Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu za FINU* kom 1.000,00 1.250,00
Godišnje izvješće o poorezu na dobi kom 500,00 625,00
Godišnji obračun spomeničke rente za Poreznu Upravu kom 100,00 125,00
Godišnji obračun članarine turističkoj zajednici (TZ) kom 100,00 125,00
Godišnji obračun općekorisne funkcije šuma kom 100,00 125,00

*uključuje Bilancu,Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, Odluku o prihvaćanju financijskok izvješća i Odluku o raspodjeli dobitka

8. Ostala izvješća na zahtjev

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Mjesečni statistički izvještaj (RAD-1, TRG-1) kom 70,00 87,50
Godišnji statistički izvještaj (RAD-1, TRG-2) kom 70,00 87,50
Izvješće o dugovanjima kom 70,00 87,50
Izvješće o potraživanjima kom 70,00 87,50
Bilanca kom 70,00 87,50
Račun dobiti i gubitka kom 70,00 87,50
Izvješće o novčanom toku kom 70,00 87,50
Izvješće o stanju imovine kom 70,00 87,50
Godišnji izvj. O investicijama u dugotr. Imovinu (INV-P) kom 70,00 87,50
Izvješće o obračunanom posebnom porezu na luksuze kom 70,00 87,50
e punomoć za Poreznu, FINU, Mirovinsko, Zdravstveno kom 25,00 31,50

 

9. Ostale usluge

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Porezno i računovodstveno savjetovanje* 1h 200,00 250,00
Sat rada analitičara** 1h 150,00 187,50
Sat rada administratora*** kom 100,00 125,00
Obračun kamata kom 20,00 25,00
Ispis dokumenta po stranici kom 1,00 1,25


*poslovi savjetovanja uključuju porezno i računovodstveno savjetovanje, prilagodbe kontnog plana, sastanke s Poreznom Upravom na njihov zahtjev i dr.
**poslovi analitičara uključuju izradu posebnih izvještaja na zahtjev korisnika, te usklađenje otvorenih stavaka(kupca/dobavljača) za godišnje izvještaje
***poslovi administratora uključuju prijavu/odjavu/promjenu podataka o zaposlenima i tvrtki u HZZO i HZMO, te prikupljanje/dostavu potvrda i dokumentacije Poreznoj Upravi primjerice u slučaju zahtjeva za povrat poreza i sl.