Info

VINCITUR obrt

9. svibnja 6
10430, Samobor
T: 01 3362 895
M: 099 3362 895
E: info@vincitur.com
OIB: 68176530080

Kontaktirajte nas

 

1. Knjiženja

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Knjiženje ulaznih računakom8,0010,00
Knjiženje izlaznih računakom8,0010,00
Knjiženje bankovnih izvodapo stavci2,002,50
Ostala knjiženja putem temeljnicepo stavci2,002,50

2. Evidencija imovine

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Evidentiranje osnovnih sredstavakom6,007,50
Evidentiranje sitnog inventarakom3,003,75
Izvješće s popisom imovinekom19,0023,75
Obračun amortizacijepo stavci32,003,75

3. Izlazni računi

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Izrada predloška izlaznog računakom100,00125,00
Izrada izlaznog računakom7,008,75

4. Vođenje blagajne

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Knjiženje uplatnica i isplatnicakom6,007,50
Priprema naloga za plaćanjekom3,003,75

5. Plaće/Zaposlenici

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Mjesečni obračun plaćekom50,0062,50
Ispis plaće i kovertiranjekom10,00012,50
Mjesečni izvj. o isplati plaća za Poreznu Upravu (ID, IDD)kom50,0062,50
Mjesečni izvj. o isplati plaća za Regos (R-Sm)kom50,0062,50
Godišnje izvj. o isplati plaća za Poreznu Upravu (IP)kom50,0062,50

6. Putni nalozi

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Kontrola i knjiženje putnih nalogakom20,0025,00
Mjesečni obračun loko vožnje po zaposlenomkom20,0025,00

7. Financijska izvješća

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Tromjesečni statistički izvještaj za FINU (TSI-POD)kom70,0087,50
Mjesečni/tromjesečni obračun PDV-a za Poreznu Upravukom70,0087,50
Godišnji obračun PDV-a za Poreznu Upravu (PDV-K)kom100,00125,00
Godišnje financijsko izvješće za statistiku za FINUkom500,00625,00
Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu za FINU*kom1.000,001.250,00
Godišnje izvješće o poorezu na dobikom500,00625,00
Godišnji obračun spomeničke rente za Poreznu Upravukom100,00125,00
Godišnji obračun članarine turističkoj zajednici (TZ)kom100,00125,00
Godišnji obračun općekorisne funkcije šumakom100,00125,00
*uključuje Bilancu,Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, Odluku o prihvaćanju financijskok izvješća i Odluku o raspodjeli dobitka

8. Ostala izvješća na zahtjev

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Mjesečni statistički izvještaj (RAD-1, TRG-1)kom70,0087,50
Godišnji statistički izvještaj (RAD-1, TRG-2)kom70,0087,50
Izvješće o dugovanjimakom70,0087,50
Izvješće o potraživanjimakom70,0087,50
Bilancakom70,0087,50
Račun dobiti i gubitkakom70,0087,50
Izvješće o novčanom tokukom70,0087,50
Izvješće o stanju imovinekom70,0087,50
Godišnji izvj. O investicijama u dugotr. Imovinu (INV-P)kom70,0087,50
Izvješće o obračunanom posebnom porezu na luksuzekom70,0087,50
e punomoć za Poreznu, FINU, Mirovinsko, Zdravstvenokom25,0031,50

9. Ostale usluge

UslugaKoličinaCijena bez PDV-aCijena sa PDV-om
Porezno i računovodstveno savjetovanje*1h200,00250,00
Sat rada analitičara**1h150,00187,50
Sat rada administratora***kom100,00125,00
Obračun kamatakom20,0025,00
Ispis dokumenta po stranicikom1,001,25

*poslovi savjetovanja uključuju porezno i računovodstveno savjetovanje, prilagodbe kontnog plana, sastanke s Poreznom Upravom na njihov zahtjev i dr.
**poslovi analitičara uključuju izradu posebnih izvještaja na zahtjev korisnika, te usklađenje otvorenih stavaka(kupca/dobavljača) za godišnje izvještaje
***poslovi administratora uključuju prijavu/odjavu/promjenu podataka o zaposlenima i tvrtki u HZZO i HZMO, te prikupljanje/dostavu potvrda i dokumentacije Poreznoj Upravi primjerice u slučaju zahtjeva za povrat poreza i sl.